Bu dönemleri dış etkilere kapalı toplumlar (Mısır gibi) tarihsel gelişmeye uygun, yani sırayla yaşarken, dış etkilere