İnsanların karmaşık düşünce yapısı, davranışlarının tanımlanıp açıklanmasını zorlaştırmıştır. Psikoloji alanında çalışan bilim adamları da davranışların köklerine