İngiltere’nin Mısır’ı İşgal Sebepleri: 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması ile iyice önem kazanan Mısır’a, İngiltere göz dikmişti.