"evrendeki" için bulunan başlıklar

Evrende Bir Düzen Vardır

İnsan akıllı bir varlıktır. Olaylar ve varlıklar üzerine düşünür ve gözlemlerde bulunur. O, yaşadığı çevrenin, dünyanın

Evrendeki Ölçü ve Ahenk Nedir

Evrende bulunan varlıklar arasındaki insicam, kâinattaki mükemmel işleyiş, bizlere mutlak kudret sahibinin yaratıcılığının eşsizliğini göstermektedir. İlahî