İnsan akıllı bir varlıktır. Olaylar ve varlıklar üzerine düşünür ve gözlemlerde bulunur. O, yaşadığı çevrenin, dünyanın ve evrendeki varlıkların bir uyum ve düzen içinde olup olmadığını araştırır. Kur’an’da, evrendeki düzen ve uyumla ilgili pek çok ayet yer ... devamı