İslam’ın ilk yıllarında Müslümanlar, dinî konularla ilgili problemlerini doğrudan Hz. Peygambere götürüyorlar ve onun söylediklerine göre