İslam’ın ilk yıllarında Müslümanlar, dinî konularla ilgili problemlerini doğrudan Hz. Peygambere götürüyorlar ve onun söylediklerine göre hareket ediyorlardı. Çünkü Allah onu, İslam’ı insanlara anlatmak için görevlendirmişti. Bu nedenledir ki Hz. Peygamber, sağlığında ... devamı