Depremlerin gerçekleştiği, yer kabuğu boyunca uzanan kırık hatlarına fay adı verilmektedir. Fay hatları genellikle levha sınırlarının bulunduğu yerlerde görülmektedir. Bazı faylar tektonik yönden aktif (depremsel), bazıları ise pasiftir (durağan). FAY TİPLERİ Normal Fay ... devamı