M.Ö. 12OO’lü yıllarda Yunanistan’dan Anadolu’ya yelen Akalar tarafından kurulmuşlardır. İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan