Felsefe terimini ilk kez, İlkçağ’ın ünlü düşünürlerinden Pythagoras‘ın kullandığı ileri sürülür. Felsefe, insanın kendisi, yaşamı, içinde