İnsanoğlunun evrendeki olaylar ve varlıklar konusunda yaşadığı şaşkınlığa bir cevap aramak amacıyla yaptığı temel etkinlik, soru