İnsanlar felsefe sayesinde eski çağlardan beri varlık, doğa, bilgi, ruh ve yaşam üzerine düşünmüş ve akla dayanarak bunlarla ilgili bilgiler ortaya koymuştur. Felsefenin insan yaşamındaki etkileri bilim ve teknolojinin etkileri kadar belirgin değildir. Bu etkilerin belirgin ... devamı