İnsanlar felsefe sayesinde eski çağlardan beri varlık, doğa, bilgi, ruh ve yaşam üzerine düşünmüş ve akla