Filozoflar çeşitli konularda görüş ortaya koymuşlardır. Bu görüşlerden bazıları günümüze ulaşırken bazıları önemini kaybetmiştir. Bir sistemi günümüze taşıyan sahip olduğu iç tutarlılıktır, birbiriyle çelişen yargılara yer vermemesidir. Örneğin Platon’un ... devamı