Avrupa’da merkezi devletlerin zayıflaması ve yıkılması üzerine yerel beyler güçlenmiş ve bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. Ortaya çıkan siyasi kargaşa Avrupa’da huzuru ve güvenliği bozmuş, halk Senyörlerin, Kontların, Şövalyelerin (Derebeylerin) koruması ve ... devamı