Avrupa’da merkezi devletlerin zayıflaması ve yıkılması üzerine yerel beyler güçlenmiş ve bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. Ortaya