"filozoflar" için bulunan başlıklar

Sokrates Kimdir – Sokrates Felsefesi (M.Ö. 469-399)

Sokrates Hakkında Kısaca Bilgi: Yalnız ilk çağın değil, bütün bir felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisidir.

Rasyonalizm (Akılcılık) Nedir – Rasyonalizm Temsilcileri

Bilginin kaynağında aklın bulunduğunu savunan yaklaşıma, felsefede rasyonalizm adı verilir. Rasyonalizmin temel savı, aklın kâinatla ilgili

Doğru Bilginin İmkanını Savunan Filozoflar

Doğru Bilginin İmkanı Problemi: Varlık konusunda hiçbir şekilde doğru bilgiye ulaşılamayacağını savunan aşırı şüpheci filozofların karşısında,

Doğru Bilginin Olanağı – İmkanı Problemi

Bilginin Mümkün Olduğu Görüşü (Doğmatizim): Varlıkların doğru bilgisine ulaşmanın kesinlikle olanaklı olduğunu savunan filozoflar vardır. Bu

Filozofun Özellikleri Nelerdir

Filozoflar, insan yaşamıyla ilgili her şeyi akılları yardımıyla düşünerek, felsefeyi, her şeyi araştıran bir alan yapmışlardır.