Etiket: özellikleri

6 Yaş Dönemi Çocukların Gelişim Özellikleri

6 Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri:

 • Oyun çocuğundan okul çocuğuna geçiş olan bu yaş çocuk için tekrar dengesiz ve uyumsuz bir dönemdir.
 • Bedenen oldukça hareketlidir. Düşmeler ve çarpmalar sıklıkla görülür.
 • Grup oyunlarından hoşlanır, hayali roller alır.
 • Yerde top zıplatabilir. Toprak ve kumla oynamayı çukur kazmayı sever.
 • Küçük kasları daha gelişmiş olduğundan diğer yaşlara oranla el işlerinde daha da başarılıdır.
 • Adını, soyadını ve belki sözcük yazabilir.
 • Objeleri küçükten, büyüğe ve uzunluklarına göre sıralar, özelliklerine göre gruplandırabilir.
 • Nesneler arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt edebilir.
 • Sorduğunuz zaman kendi sağını, solunu size gösterebilir.
 • Daire, kare, üçgen, dikdörtgen gibi geometrik şekilleri tanıyabilir.
 • Çok meraklıdır pek çok konuda sorular sorar, en çok da soyut kelimelerin anlamını öğrenmek ister.
 • Cinsiyetini ve yaşını doğru söyleyebilir.
 • Kız erkek farkı belirginleşmiştir; kızlar bebekle oynarken, erkekler de top oyununda ustalaşırlar.
 • Değişken yapıları nedeniyle ev ve okul davranışları arasında farklılıklar görülebilir.

{ Add a Comment }

Wiki Sitesinin Özellikleri Nelerdir

Wiki Sitesinde Bulunması Gereken Özellikler:

Ansiklopedi kavramının artık internet üzerinden devam ettiği bir dönem içerisinde, Wiki Sitesi özellikleri ile ansiklopedi görevini gören ve kullanıcıların hem bilgiye ulaşmasını hem de bilgiyi diğer kullanıcılar ile paylaşmasını sağlayan bir portal görevi görmeye başlamıştır. Wiki Sitesinin özellikleri dendiği zaman en başta, bilgiye erişim olanağını en hızlı ve pratik şekilde sunduğu akla gelmelidir.

Wiki Sitesi, sürekli yenilenebilen, güncellenebilen ve değişebilen özellikleri de içerisinde barındırır. Bu nedenle yaşayan bir platform olduğunu da söylemek mümkün. İnsanın merak edeceği ve insanı ilgilendiren her konuda bilgi paylaşımı, kategoriler içerisinde sunulur. Sağlıktan bilime, tarihten coğrafyaya, genel kültürden yaşama dair her konuda bilgi bulunabilir. Wiki Sitesi kurmak için bu özellikleri sağlamak şarttır. Aynı zamanda Wiki Sitesinde paylaşılan içerikler her zaman özgün ve doğru şekilde hazırlanmalıdır. Wiki sitesinde yer alan bilgiler en çok öğrencilerin işine yaramakla birlikte, bilgilenme amacında olan her bireye hizmet etmektedir.

Kısa sürede en doğru ve en kapsamlı bilgiye ulaşma yolunda Wiki Sitesi günümüzün en çok tercih edilen online ansiklopedisi olmuştur.

{ Add a Comment }

Davranışçı Yaklaşım – Bihevyorizm Nedir – Kısaca

Davranışçılar insanın iç yaşantılarıyla, yani neler duyup düşündüğüyle ilgilenmezler. Çünkü bunlar sübjektif yaşantılardır. Oysa insanın neler yaptığı; nasıl bir eylemde bulunduğu yani fiziksel davranışları nesnel olarak gözlemlenebilir. Bu yaklaşımda dış çevreden gelen uyaranlara organizmanın verdiği tepkiler incelenip değerlendirilir.

Deney ve gözlem yöntemi kullanılır. Bu yaklaşıma göre davranış uyarıcı – tepki ilişkisinden doğar. Uygun çevre koşullarının insanı istenen yönde değiştirebileceği görüşünü savunmuşlardır.

Bu yaklaşımın genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İçebakış yöntemini reddederek yalnızca gözlenebilen davranışlara yönelmişlerdir!”
 • Çevredeki uyarıcı koşullar sonucu ortaya çıkan davranışları incelerler. (Uyarıcı – Davranış Psikolojisi)
 • Uyarıcının cinsi, şiddeti ve tekrarı ile davranışın türü, kuvveti ve frekansı arasındaki ilişki üzerinde durmuşlardır.
 • Bütün davranışların öğrenme yolu ile kazanıldığını savunmuşlardır.
 • Davranışı pekiştiren ödüllendirme koşullarını ele almışlardır.
 • Zihinsel süreçleri ve doğuştan gelen özellikleri yok saymaları eleştirilmiştir.
 • Psikolojinin nesnel bir bilim haline gelmesine ve deneysel yöntemi kullanmasına büyük katkıları olmuştur.
 • Temsilcileri: VVatson ve I. Pavvlov’dur.

{ Add a Comment }