- Osmanlı Devleti’nde yönetim, İslam hukukuna dayanıyordu. Bu esaslara ters düşmemek şartıyla eski Türk geleneği ve fethedilen yerlerdeki uygulamalardan faydalanılarak kanunlar yapılmıştır. Ülkenin her köşesinde padişahın otoritesi hâkimdi. - Hükümdarlık makamına ... devamı