Etiket: pozitivizm

Pozitivizm (Olguculuk) Nedir – Temsilcileri

Olguculuk  Nedir – Anlamı

Pozitivizm terimini ilk kullanan Saint Simon (1760-1825) dur. Ama pozitivizmi geliştirip sistemleştiren onun öğrencisi Auguste Comte (1798-1857)’tur. Pozitivizm, insan için bilgide önemli olanın yalnızca olguları araştırmak olduğunu savunan bir yaklaşımdır. İnsanın olgular arasındaki değişmez ilişkileri veya doğal yasaları bulması gerektiğini vurgular. Bilginin temelinde deneyi gördüğü için Empirizm’i dayanak olarak kabul ettiği söylenebilir.

Comte, bilim yoluyla toplumun yeniden düzenlenebileceğini düşünmüştür. Düşüncelerdeki karmaşanın toplumda belirsizliklere neden olduğu bir dönemde, toplumun kurtuluşunu sağlayacak tek çözümün pozitivizm olduğunu savunmuştur. Comte, yalnızca olguların gözlemlenerek betimlenmesi gerektiğini, metafizik ile uğraşılmamasını vurgular.

Pozitivizmin Başlıca Temsilcileri:

Bu yaklaşımı ilk dile getiren ve ilk kullanan Saint Simon’dur; ancak pozitivizmi sistemleştiren öğretici kimliği Auguste Comte’tur.

{ Add a Comment }

Analitik Felsefe (Çözümleyici Felsefe) Nedir – Temsilcileri

Mantıkçı – Mantıksal Pozitivizm veya Neo Pozitivizm:

Analitik felsefe, bir önceki yaklaşım olan pozitivizmin yirminci yüzyılda çağdaş bir görünüm almış biçimidir. Gerek Kıta Avrupası‘nda gerekse de Anglosakson dünyasında çok etkili olmuştur.

Bu yaklaşım felsefede Neo Pozitivizm ya da Mantıkçı Empirizm adıyla bilinmektedir. Kurucusu Wittgenstein’dir. Wittgenstein, dili çevremizde olup biten bir şey, karmaşık insan etkinliklerinin oluşturduğu bir bütün olarak değerlendirmiştir. Bütün felsefe problemlerini bir dil problemine indirgemiştir. Felsefenin özünde bir kuram değil, etkinlik olduğunu savunmuştur.

Bu yaklaşımın temsilcileri de pozitivistler gibi metafizik problemlerin çözümü olmadığını kabul ederler. Bundan dolayı bilimsel olanla metafizik olanı birbirinden ayırmaya özen gösterirler. Onlara göre varlık, değer ve Tanrı üstüne, doğrudan test edilemeyen önermeler öne sürülmemelidir. Felsefenin asıl uğraşması gereken konu dildir. Yapması gereken dildeki kavramları analiz etmek ve çözümlemektir. Bunlar analiz edilerek çözümlenebilirse felsefenin geleneksel problemleri açıklığa kavuşabilir ve bu konulardaki kafa karışıklığı giderilebilir.

Analitik Felsefenin Başlıca Temsilcileri:

Bu yaklaşımın birçok temsilcisi vardır. En önemli temsilcisi Ludwig Wittgenstein (1889-1951 )’dir.

{ Add a Comment }


escort mersin
| mersin escort |
mersin escort bayan
| mersin bayan escort |
mersin escort
|
erotik film izle
| mersin escort

escort mersin
| mersin escort |
mersin escort bayan
| mersin bayan escort |
mersin escort
|
erotik film izle
| mersin escort