William James ve Pragmatizm: William James (1842-1910), aynı zamanda bir fizyolog ve psikologtur. Harvard Üniversitesinde biyoloji, fizyoloji, psikoloji ve felsefe dersleri vermiştir. Onun savunduğu görüşe göre pragmatizm bir yöntemdir. Bir önermenin doğru olduğunun biricik ... devamı