William James ve Pragmatizm: William James (1842-1910), aynı zamanda bir fizyolog ve psikologtur. Harvard Üniversitesinde biyoloji,