Orta Çağ (M S. 37S - MS. 4-453) arasını kapsar. Kavimler Göçü'nden İstanbul'un fethine kadar -geçen süredir. Siyasi alanda dünyada yeni gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa'da merkezi krallıkların zayıfladığı Feodalite (Derebeylik) rejiminin güçlendiği dönemdir. Bu ... devamı