Tanzimat Fermanı Neden Önemlidir:

  • En Önemli özelliği padişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde olduğunun kabul edilmesidir.
  • Tanzimat Fermanı Batılılaşma yolunda önemli bir adımdır. İlk defa anayasacılık ve demokratik devlet anlayışının görüldüğü bir düzenleme olmuştur.
  • Hükümdarın yetkilerinin kısıtlanması bakımından İngiltere’deki Magna Charta‘ya benzer. Fakat Magna Charta halkın istekleri sonucu ortaya çıkarken, Tanzimat Fermanı padişahın kendi isteği sonucunda gerçekleşmiştir.