Teravih Namazının Gün Gün Faziletleri ve Önemi:

Her yıl Ramazan ayına özel kılınan teravih namazının faziletleri oldukça fazladır. Ancak araştırıp öğrenenin bu güzel hakikatlere ulaşabileceği muhakkaktır. Bizler de Ramazan ayının mübarek günleri içinde eda edilen teravih namazının fazileti nedir? Sorusunun cevaplarını derledik. Ancak Teravih namazının faziletleri konusunu gün gün açıklamadan önce genel olarak Teravih namazının neden önemli olduğundan kısaca bahsedelim:

 1. Ramazan ayının sünnet dereceli her gecesi kılınan teravih namazı ile kılan kişi için cennette yakuttan saray inşa edilir.
 2. Her gecesi için bin yedi yüz sevap yazılır.
 3. Ramazan ayında af ve mağfiret kapıları sonuna kadar açılmıştır. Bundan dolayı teravih namazı günahların affına vesiledir.

Şimdi de sözü fazla uzatmadan teravih namazının faziletleri konusuna açıklık getirelim. Ramazanı Şerif’e  has bu güzel namazın fazileti ve biz insanlara katkısı her güne özel ve ayrıdır. Aşağıda yazılanları teravih namazını kılan kişiler hak eder ve mükâfatlara nail olur. Teravih namazının faziletleri gün gün şöyledir:
 1. Gün: Bütün günahlar bağışlanır.
 2. Gün: Teravih namazı kılanın kendisinin ve anne ve babasının günahları affolunur.
 3. Gün: Allah-u Teala’nın kulunu umduğuna nail edeceğine dair melekler teravih namazını kılan kişiyi müjdeler.
 4. Gün: Tümü hak ve kutsal kitap olan Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim’i okumuş gibi sevap kazanılır.
 5. Gün: Allah-u Teala Kabe’de kılınan namazın sevabı kadar sevap verir.
 6. Gün: Kabe’nin üst hizasında bulunan yeri ifade eden Beyt-i Mamuru tavaf etmiş sevabı verilir.
 7. Gün: Hz Musa’ya yetmiş Firavun’a karşı yardım etmiş sevabı verilir.
 8. Gün: Hem dünya hem ahiret hayatı nasip olur.
 9. Gün: Hem dünya hem ahiret hayrı nasip olur.
 10. Gün: Yapılan ibadetler Hz Muhammed’in ibadeti gibi kabul edilir.
 11. Gün: Şayet kişinin ölümü yakınsa annesinden doğmuş gibi vefat eder.
 12. Gün: Kıyamet günü bütün kötülüklerden korunur.
 13. Gün: Kıyamet günü kişinin yüzü ayın on dördü gibi parlak olur.
 14. Gün: Teravih namazı melekler şahitliğinde kılınır.
 15. Gün: Melekler teravih namazı kılanın bağışlanması için salat getirirler.
 16. Gün: Allah-u Teala teravih namazı kılanın cehennemden kurtulduğuna dair beraat fermanını yazar.
 17. 17. Gün: Peygamberlerin sevabına karşılık gelecek kadar sevap yazılır.
 18. Gün: Bu gün teravih kılan bir melek şöyle hitap eder “ Allah senden, annenden ve babandan razı oldu”
 19. Gün: şehitler ve salih kulların sevapları kadar sevaba nail olunur.
 20. Gün: kişinin Firdevs Cennetindeki derecesi yükseltilir.
 21. Gün: Hak Teala kendisi için cennette nurdan bir bina inşa eder.
 22. Gün: Herkes için korkulu meydan kıyamet meydanında Allah onu kötülüklerden korur.
 23. Gün: Hak Teala kendisi için cennette bir şehir kurar.
 24. Gün: Teravih kılanın yirmi tane kabul edilmiş duası vardır.
 25. Gün: Kişi kabir azabından azat edilir.
 26. Gün: Kırk yıllık amel sevabı vardır.
 27. Gün: Sırat köprüsünü kolaylıkla geçme ihsanı verilir.
 28. Gün: Allah-u Teala kişinin cennetteki derecesini bir kat arttırır.
 29. Gün: Kişi hac sevabına nail olur.
 30. Gün: artık ayın son günü gelmiştir ve Yüce Yaratıcı kuluna şöyle seslenir “Cennetteki meyvelerden ye, Selsebil suyu ile iç ve Kevser şarabından iç. Ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun”

Görüldüğü üzere teravih namazını eksiksiz olarak eda eden Mümin kişi teravih namazının faziletleri mucibince ibadet ayı olan Ramazan ayından günahlarından temizlenmiş bir halde çıkar. Ve hayatına huzura kavuşmuş bir şekilde devam eder.