Türkiye Selçuklu Devleti’nin ekonomik hayatı tarım, ticaret ve sanayiye dayanmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin dağılımı şu şekildedir;

  • Tarım ve hayvancılık, köylüler ;
  • Meyvecilik ve bağcılık, şehir halkı
  • Dokumacılık, dericilik gibi sanayi i kolları, şehirlerdeki ahi teşkilatları,
  • Maden işleri, daha çok Hristiyan (Ermeni – Rum gibi) halk

Selçukluların önem verdiği ekonomik faaliyetlerden biri de ticarettir. Ticaretin gelişmesi; amacıyla tüccarların. konaklaması için kervansaraylar yaptırmışlardır.

Avrupa’daki tüccarlara düşük gümrük vergisi uygulamışlardır. Sinop, Alanya ve Antalya gibi liman şehirlerini geliştirerek uluslararası ticarette etkin olmaya çalışmışlardır. Ayrıca tüccarların mallarını, zarar görmelerine karşı koruyan sigorta sistemini uygulamışlardır.Türkiye Selçuklularında toprak yönetimi Büyük Selçuklulardaki gibidir. Topraklar; has, ikta, mülk ve vakıf olarak ayrılmaktadır.